23 | 05 | 2024
Головне меню
Авторизація

Зараз на сайті

Зараз 5 гостей і жодного зареєстрованого користувача на сайті

Академічна доброчесність

 

Поліський національний університет дотримується принципів академічної доброчесності та формує середовище, у якому порушення академічної доброчесності є неприпустимим. У забезпеченні якості вищої освіти та дотримання академічної доброчесності та етики університет керується документами:

Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату

Порядок перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності

Порядок попереднього розгляду та видання навчально-методичних і наукових праць Поліського національного університету

Положення про кваліфікаційні роботи

Наказ ректора від 08.09.2021 р. № 131/од «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату»

Наказ ректора від 08.11.2023 р. № 239/од «Про створення фахових комісій експертів з перевірки академічних текстів на наявність академічного плагіату»

Зміни до наказу ректора від 08.11.2023 р. № 239/од

Рекомендаційні листи від МОН

від 14.03.2018 № 1/9-150 «Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»

від 15.08.2018 № 1/11-8681 «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)»

від 14.09.2018 № 1/9-553 «Про відповідальність спеціалізованих вчених рад за прийняті ними рішення про присудження наукових ступенів»

від 20.05.2020 №1/9-263 «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності»

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)

Поліський університет здійснює перевірку робіт за допомогою офіційних систем «Unicheck» та «StrikePlagiarism.com».

Поліський університет проводить заходи з популяризації академічної доброчесності та дотримання наукової етики серед здобувачів вищої освіти. Напрями:

  • заняття з магістрами усіх спеціальностей у межах розробленої програми практичного тренінгу «Інформаційна культура студента»;
  • проведення тижнів інформаційної культури для здобувачів вищої освіти;
  • зустрічі з представниками компаній, що розробляють та впроваджують антиплагіатне програмне забезпечення, та експертами з питань академічної доброчесності задля проведення лекцій, тренінгів для науковців і студентів;
  • інформування про сутність та принципи академічної доброчесності, якісну підготовку та правильне оформлення наукових робіт, тлумачення понять «текстовий збіг» та «академічний плагіат» тощо;
  • заняття з академічної доброчесності для відповідальних за перевірку кваліфікаційних робіт та експертів;
  • тематичні онлайн-тренінги та вебінари.

Ці заходи спрямовані на формування інформаційної культури здобувачів вищої освіти, культури академічної доброчесності та навичок академічного письма. Окрім того, популяризація фундаментальних цінностей академічної доброчесності та наукової етики постійно здійснюється викладачами під час навчальних занять шляхом пояснення основ академічного письма та завдяки вимогливості до якості виконаних студентами робіт. Також популяризації академічної доброчесності та формуванню особистісної мотивації для здобувачів вищої освіти сприяє особистий приклад викладачів, які займаються науковою діяльністю з дотриманням принципів академічної доброчесності та розміщують власні наукові роботи у відкритому доступі (зокрема в Інституційному репозитарії та електронній бібліотеці Поліського університету).

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2024 році:

22 січня 2024 року відбулось заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

26 січня 2023 року відбувся семінар для аспірантів, де директор бібліотеки доповідала із темою «Дотримання принципів академічної доброчесності при написанні дисертаційних робіт» (семінар на тему «Нормативно-правове забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

21 лютого 2024 року відбулося заняття з дотримання принципів академічної доброчесності для студентів спеціальності 201 «Агрономія» та 203 «Садівництво та виноградарство».

26 лютого 2024 року відбулося заняття із принципів дотримання академічної доброчесності зі студентами спеціальності 053 «Психологія».

01 березня 2024 року відбулося заняття з принципів дотримання академічної доброчесності зі студентами спеціальності 051 «Економіка» та 075 «Підприємництво та торгівля».

06 березня 2024 року відбулося заняття з принципів дотримання академічної доброчесності зі студентами спеціальності 202 «Захист і карантин рослин».

08 березня 2024 року відбулося заняття з принципів дотримання академічної доброчесності зі студентами спеціальностей 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво та біржова діяльність».

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2023 році:

01 лютого 2023 року відбулось заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 101 «Екологія».

02 лютого 2023 року відбулось заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

14 березня 2023 року відбулася зустріч-консультація «Дотримання академічної доброчесності та запобігання плагіату у наукових роботах» для здобувачів ступеня доктора філософії.

27 квітня 2023 року відбулось заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

29 вересня 2023 року відбулося заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальностей  071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

09 жовтня 2023 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 125 «Кібербезпека та захист інформації».

10 жовтня 2023 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів факультету лісового господарства та екології.

12 жовтня 2023 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

14 листопада 2023 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату зі студентами І-ІІ курсів: 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг».

24 листопада 2023 року відбулося заняття з дотримання академічної доброчесності зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

11 грудня 2023 року відбулося заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 242 «Туризм та рекреація».

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2022 році:

10 січня 2022 року відбулось заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» факультету інженерії та енергетики.

26 січня 2022 року відбулось заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 073 «Менеджмент».

27 січня 2022 року відбулось заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

21 лютого 2022 року відбулося заняття  з основ академічного письма для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології».

18 липня 2022 року відбулося заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів-магістрів спеціальності «Практична психологія» факультету права, публічного управління та національної безпеки.

28 вересня 2022 року відбулось заняття «Плагіат в освітньому середовищі: причини, наслідки та перспективи подолання» зі студентами спеціальностей «Менеджмент» та «Маркетинг» факультету економіки та менеджменту.

29 вересня 2022 року відбулось заняття «Плагіат в освітньому середовищі: причини, наслідки та перспективи подолання» зі студентами першого курсу спеціальностей «Комп’ютерні науки», «Інформаційні системи та технології», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».

06 жовтня 2022 року відбулось заняття «Плагіат в освітньому середовищі: причини, наслідки та перспективи подолання» зі студентами спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

06 жовтня 2022 року відбулось заняття «Плагіат в освітньому середовищі: причини, наслідки та перспективи подолання» зі студентами спеціальності 053 «Психологія».

13 жовтня 2022 року відбулось заняття «Плагіат в освітньому середовищі: причини, наслідки та перспективи подолання» в онлайн-режимі зі студентами спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».

21 жовтня 2022 року відбулося заняття «Плагіат в освітньому середовищі: причини, наслідки та перспективи подолання» зі студентами спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».

27 жовтня 2022 року відбулося заняття з основ академічного письма та запобігання плагіату зі студентами спеціальності 242 «Туризм».

28 жовтня 2022 року відбувся тренінг «Правила оформлення позатекстових бібліографічних посилань: просто про складне» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології» та другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 125 «Кібербезпека».

01 листопада 2022 року відбулося заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 051 «Економіка».

02 листопада 2022 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

24 листопада 2022 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів факультету інженерії та енергетики.

25 листопада 2022 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

14 грудня 2022 року відбулось заняття з дотримання академічної доброчесності зі студентами спеціальності 073 «Менеджмент».

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2021 році:

04 січня 2021 року відбулось засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності (протокол № 3 від 04.01.2021 року).

03 лютого 2021 року відбулось заняття для аспірантів з технології атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) та дотримання принципів академічної доброчесності.

04 лютого 2021 року розпочатого заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма для студентів усіх спеціальностей.

09 лютого 2021 року відбулось заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма для студентів спеціальності 242 «Туризм».

10 лютого 2021 року відбулися заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма для студентів спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» і 281 «Публічне управління та адміністрування».

11 лютого 2021 року відбулося заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма для студентів спеціальності 202 «Захист та карантин рослин».

15 лютого 2021 року відбулися заняття з академічної доброчесності та основ академічного письма для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» факультету обліку та фінансів та 208 «Агроінженерія» факультету інженерії та енергетики.

16 березня 2021 року відбулося заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія».

08 квітня 2021 року відбулося онлайн-заняття з академічної доброчесності та запобігання плагіату для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища», а також для викладачів кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування.

12 квітня 2021 року відбулося онлайн-заняття з дотримання академічної доброчесності для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» факультету обліку та фінансів.

16 квітня 2021 року відбулося заняття з основ академічного письма та особливостей написання курсових робіт.

21 квітня 2021 року було проведено практичний блок онлайн-заняття з основ академічного письма та особливостей написання курсових робіт.

28 квітня 2021 року відбувся вебінар «Основи академічного письма та принципи академічної доброчесності» для студентів та викладачів технологічного факультету.

29 квітня 2021 року відбулось онлайн-заняття з основ академічного письма та особливостей написання курсових робіт для студентів і викладачів факультету обліку та фінансів.

13 травня 2021 року відбулось заняття з дотримання академічної доброчесності для працівників бібліотеки.

04 червня 2021 року відбувся вебінар з дотримання академічної доброчесності та запобігання плагіату для аспірантів спеціальності 051 «Економіка».

01 жовтня 2021 року стартували заняття з освоєння сервісу перевірки на наявність текстових співпадінь StrikePlagiarism.com для відповідальних за перевірку курсових робіт.

07 жовтня 2021 року відбулося заняття з  академічної доброчесності та основ академічного письма для студентів усіх курсів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

28 жовтня 2021 року відбулася онлайн-лекція «Написання та оформлення курсових робіт з дотриманням академічної доброчесності».

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2020 році:

Протягом березня 2020 року проведено заняття для науково-педагогічних працівників на тему «Особливості використання системи перевірки на наявність плагіату».

16 червня 2020 року відбулось засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності (протокол № 1 від 16.06.2020 року).

24 червня 2020 року на засіданні вченої ради університету заслухано Звіт про роботу комісії з питань академічної доброчесності, запобігання та виявлення плагіату за 2018–2020 роки (протокол № 11 від 24.06.2020 року).

30 червня 2020 року відбулося спільне засідання Центру інтелектуальної власності, інноватики та управління проєктами й науково-технічної ради науково-інноваційного інституту економіки та агробізнесу з приводу затвердження результатів повторної експертизи кваліфікаційних робіт на наявність академічного плагіату (витяг з протоколу № 7 від 30.06.2020 року).

02 липня 2020 року відбулося спільне засідання науково-технічної ради науково-інноваційного інституту екології та лісу, науково-технічної ради науково-інноваційного інституту агротехнологій і землеустрою, навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища щодо обговорення результатів моніторингу перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічну доброчесність (протокол № 9/5/1 від 02.07.2020 року).

02 липня 2020 року проведено захід для аспірантів на тему «Основи академічної доброчесності».

У вересні та жовтні 2020 року відбулися консультативні заняття із редагування профілів науково-педагогічних працівників та аспірантів університету.

13 листопада 2020 року відбулось консультативне заняття для викладачів факультету інженерії та енергетики.

13 листопада 2020 року відбувся вебінар «Запобігання плагіату в студентській і науковій роботі, практичні приклади та поради».

01 грудня 2020 року відбулось засідання комісії з питань етики та академічної доброчесності (протокол № 2 від 01.12.2020 року).

08 грудня 2020 року відбувся онлайн-семінар «Антиплагіат: оцінка правомірності запозичень в академічних текстах».

21 грудня 2020 року відбувся розширений ректорат (протокол № 6 від 21.12.2020 року).

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2019 році:

01 березня 2019 року в університеті відбулася зустріч із Андрієм Сідляренком, директором компанії ТОВ «Антиплагіат», яка є розробником сервісу онлайн-пошуку плагіату «Unicheck». Місія «Unicheck» – підвищити якість освіти в Україні завдяки впровадженню принципів академічної доброчесності в університетську культуру та покращенню академічної мотивації студентів та викладачів.

05 березня 2019 року проведено лекцію для аспірантів та молодих науковців «Публікації результатів наукових досліджень в українських та іноземних фахових виданнях».

09–22 квітня 2019 року проведено комплексне навчання для науковців на тему «Scopus у запитаннях і відповідях: можливості бази даних для якісних наукових досліджень та навчання».

Протягом вересня–жовтня 2019 року проведено тижні інформаційної культури для студентів – щорічний проект бібліотеки, метою якого є підвищення інформаційної культури студентів, формування вміння орієнтуватися у потоках інформації паперових та електронних ресурсів, показ алгоритму пошуку наукової та достовірної інформації, навчання основам академічного письма та популяризація принципів академічної доброчесності й наукової етики.

11 жовтня 2019 року в університеті відбулася зустріч із директором, експертом антиплагіатної системи «STRIKEPLAGIARISM» Максимом Маєвським, який розповів про головні засади, на яких будується система перевірки, способи виявлення порушень і боротьби з ними з метою запобігання плагіату.

21–25 жовтня 2019 року проведено тренінги та лекції у рамках щорічного відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу.

Протягом листопада-грудня 2019 року для науковців, відповідальних за перевірку та експертів проведено тренінги із перевірки робіт на виявлення академічного плагіату, специфіки аналізу отриманого звіту та запобігання порушенням академічної доброчесності.

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2018 році:

03 квітня–03 травня 2018 року для науково-педагогічних працівників проведено комплексне навчання з використання можливостей наукометричної бази даних Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання.

Протягом жовтня 2018 року проведено «Тижні інформаційної культури для першокурсників».

22–28 жовтня 2018 року у рамках відзначення Міжнародного тижня відкритого доступу проведено тренінги для студентів з метою ознайомлення з можливостями відкритого доступу до електронних ресурсів бібліотеки, освоєння раціональних прийомів і способів ведення пошуку інформації та систематизації даних.

Заходи з питань академічної доброчесності, проведені у 2017 році:

Протягом лютого 2017 року проведено заняття із науковцями на тему «Імідж вченого та наукові комунікації дослідника», мета яких – актуалізація важливості створення якісних наукових досліджень з дотриманням принципів академічної доброчесності, а також підкреслення необхідності представлення власних публікацій у всесвітній мережі задля популяризації результатів досліджень серед наукової спільноти світу.

13 березня 2017 року для науковців, аспірантів та працівників бібліотеки університету спеціаліст із навчання Clarivate Analytics, кандидат біологічних наук Ірина Тихонкова провела науково-практичний семінар «Будні вченого, або як продуктивно використовувати можливості платформи Web of Science (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)», слухачі якого дізналися, як відшукати актуальні публікації з певної теми та оформити статтю згідно з вимогами певного видання, ознайомилися з алгоритмом вибору кращих періодичних видань для публікації наукових робіт та ознаками хижацьких видань, а також отримали поради щодо того, як створити собі наукове ім’я та відшукати інформацію про гранти на дослідження.

31 березня 2017 року проведено науково-практичний семінар «Науковцям про головне», головна увага якого була зосереджена на необхідності оприлюднення всіх наукових праць вчених у відкритому доступі, зокрема у міжнародних наукометричних базах даних Web of Science та Scopus, у профілях Google Scholar та Інституційному репозитарії університету, за умови дотримання наукової етики та академічної доброчесності.

Протягом вересня-жовтня 2017 року для студентів проведено заняття з інформаційної культури, задля ознайомлення із можливостями відкритого доступу, освоєння раціональних прийомів і способів ведення пошуку інформації та систематизації даних відповідно до поставлених навчальних і наукових завдань.

23–27 жовтня 2017 року у рамках проекту «Міжнародний тиждень відкритого доступу» зі студентами було проведено низку занять із підвищення інформаційної культури, що передбачали здійснення пошуку достовірної наукової інформації, використання ресурсів відкритого доступу та формування списків використаних джерел при підготовці навчальних завдань.

27 грудня 2017 року на вченій раді університету затверджено Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в університеті.

 

27 березня 2019 року на вченій раді університету розглянуто питання «Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату».

Графік роботи

8:15-17:05
Вихідні: сб, нд

Абонемент
Читальні зали

LiveZilla Live Chat Software